High-quality examination questions

70-494 1Z0-434 CAS-002 500-260 700-039 74-678 1Z0-599 010-151 400-201 70-341 70-385 300-080 70-483 1Z0-808 M270-740 210-060 CBAP 101 exam 70-534 642-996 exam 70-981 102-400 70-697 350-018 1Z0-821 400-051 70-243 CISA 300-085 200-105 300-208 70-411 70-480 NS0-157 CCA-500 648-244 Exam MB5-705 300-209 70-465 400-101 Exam 642-980 Exam 300-206 Exam NSE7 CQA 200-601 700-037 642-887 300-320 210-451 EX300 70-469 300-70 70-346 OG0-093 100-105 EX200 600-199 1K0-001 200-310 210-065 70-486 101-01 642-732 RCDD IIA-CGAP LX0-104 M70-201 400-351 MB6-703 NSE4 DEV-401 Exam VCS-273 HP0-S41 GCIH 70-466 Exam

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Uměleckoprůmyslové museum v Praze si Vás dovoluje pozvat na exteriérovou výstavu Příběh paneláku v Karlovarském kraji, která se bude konat v termínu 12. ledna až 14. března 2017. Výstava je volně přístupná široké veřejnosti u Obchodního centra Fontána.

Výstava přiblíží historii a současnost vybraných sídlišť v Karlových Varech (Tuhnice, Drahovice, Čankovská, Růžový Vrch) a v Ostrově.

„Rádi bychom ukázali, že všechna sídliště nejsou stejná, že to nutně nemusejí být monotónní shluky krabic vyprojektované anonymním týmem v projekčním ústavu,“ vysvětluje hlavní autorka projektu Lucie Skřivánková (Zadražilová) z Uměleckoprůmyslového musea v Praze. „Panelová sídliště mají svou minulost, přítomnost a v mnoha případech i rozvojový potenciál a pro své obyvatele představují domov. Bylo by proto chybou zavírat oči před osobitostí řady z nich a nechat se ovlivnit jednostrannými odsudky,“ dodává.

Podle posledního sčítání lidu žije v panelových domech 38 % (tj. 108,5 tisíce) obyvatel Karlovarského kraje. Exteriérová výstava návštěvníky seznamuje se čtveřicí panelových sídlišť přímo v krajském městě a jedním sídlištěm v Ostrově, budovaným pro zaměstnance jáchymovských uranových dolů. Hlavním impulsem k zahájení panelové výstavby v Karlových Varech se stala přestavba historického jádra pro lázeňské účely a potřeba nových bytů pro původní obyvatele domů v centru. Nikoli tedy nedostatek bytových jednotek pro obyvatele města, jako tomu bylo ve většině měst v českých zemích. Sídliště Tuhnice z 60. let je nejstarším panelovým obytným souborem v Karlových Varech. V návrhu urbanistického řešení o něco mladších Drahovic se musel architekt Bohumil Kuba vyrovnat s výrazným sklonem terénu. Výsledkem je volný urbanismus a využití výškových kontrastů domů. Podobné řešení, kontrast mezi vysokými obytnými domy a nízkými horizontálními objekty občanské a technické vybavenosti, zvolil i pro nejmladší sídliště v našem výběru, postavené v průběhu 80. let – Čankovskou. V tomto případě však zdárnou realizaci narušila nařízení „shora“, která direktivně prosadila úsporná opatření a zrychlení průběhu výstavby. Zvláštností nevelkého sídliště Růžový Vrch, postaveného v 70. a v první polovině 80. let, je urbanistické řešení navazující vědomě na předválečnou výstavbu zničenou bombardováním na konci druhé světové války.

Jádro sídliště Nový Ostrov s rozlehlým náměstím a monumentálním kulturním domem navrhl v 50. letech architekt Jaroslav Krauz v duchu socialistického realismu – vycházel přitom z urbanistického plánu Ladislava Kozáka. Výstavba sídliště probíhala v celkem 18 etapách od roku 1947 do roku 1976. S nadsázkou lze říci, že je encyklopedií technologického vývoje hromadné typizované výstavby, od dřevěných domků přes zděné činžáky až po panelové stavby.

Na realizaci těchto sídlišť se často podíleli velmi schopní architekti, kteří tvůrčím způsobem rozvíjeli myšlenky architektů a urbanistů meziválečné avantgardy. Výstava se rovněž věnuje otázkám urbanismu, dispozicím bytů, umělecké výzdobě sídlišť i stavebním technologiím. Neopomíjí ani otázku, jaká je věková, vzdělanostní a profesní struktura zdejších obyvatel a jak se proměnila od doby výstavby. „Na příkladech ukazujeme, co se s vybranými panelovými sídlišti děje dnes, zda regenerační zásahy přispěly ke zlepšení obytného prostředí nebo naopak narušily genia loci těchto celků,“ doplňuje Lucie Skřivánková.

Expozice podle návrhu architektonického ateliéru A1 Architects (Tereza Schneiderová, Lenka Křemenová, David Maštálka) má podobu stylizovaného panelového městečka. Šest volně stojících prvků z lehčeného betonu vyrobila na míru pro účely projektu firma LIAS Vintířov. Autorem grafického řešení je Štěpán Malovec.

Další informace:
www.panelaci.cz)


Pozvánka na karlovarskou výstavu
stálé expozice) 2019) 2018) 2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
Umění...) Josef...) Paneláci v Ústí...) Sonja Bullaty &...) Oheň/Hlína/Led:...) Paneláci v...) EXPOZICE/Zdeněk...) 4D - Anna Klimešová) Designéři dětem) Lekce z...) Zdeněk Voženílek:...) Jaroslav Horejc...) Český kubismus) Historická budova...) Evropská kamenina...) Mistrovská díla...) Expozice UPM na...) Huť František v...)