Uměleckoprůmyslové museum v Praze
30. červen 2017
výběrové řízení na provozovatele muzejní restaurace)
27. červen 2017
český kubismus - komentovaná prohlídka)
20. červen 2017
Josef Sudek: harmonie světů - komentovaná prohlídka)


Obytný soubor Wolkerova navrhl architekt Jaromír Vacek jako ojedinělý solitér, Liberec.