Rok 2018 je rokem, kdy si připomínáme nejen 100. výročí založení samostatné republiky, ale také 50. výročí invaze v srpnu 1968. Uměleckoprůmyslové museum v Praze se do Společného století, programu podpořeného Ministerstvem kultury ČR, zapojilo dvěma výstavami.
Jedna z nich, Koudelka: Návraty, je přístupná od 22. března a přináší retrospektivu jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů Josefa Koudelky. Mezi více než třemi sty snímky nechybí ani emotivní cyklus Invaze, připomínající vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.
Druhá z nich se otevře 12. září a pod názvem Umění ve službách demokracie, Krásná jizba 1927—1948 připomene jednu z nejvýznamnějších českých institucí v oblasti bytové kultury a designu první poloviny 20. století.

související odkazy
Společné století 1918—2018)
2018) 2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006)

100 let příběhu České republiky
Jak vzniká...) Uměleckoprůmyslov...) Přednáška...) Výstava výsledků...) Beseda na téma...) Paneláci 1 a 2...) Výstava...) Komentovaná...) Otevřeno jen do...) Přijmeme...) Výtvarná dílna...) Tvůrčí dílna...) Připomínáme...) Běla Kolářová:...) Přednáška Jany...) Umění na sídlištích) Prodloužení...) Komentovaná...) K výstavě Small...) Komentovaná...) Komentovaná...) Náš socialistický...) Program únorových...) Komentovaná...) Lednové úterky)