CZ | EN

Komentovaná prohlídka hlavní budovy
29.06.2019, od 11:00 / komentovaná prohlídka / Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

Vchod v hlavní budově UPM. Foto Ondřej Kocourek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Nově zavádíme komentované prohlídky interiérů naší historické budovy postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze. Budova, na jejíž stavbě se podíleli čelní představitelé tehdejší Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, často mecenášsky, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. S Mgr. Kristinou Václavů. Vstupné 50 Kč.

29. června v 11 hodin

Rezervace zde »

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze