CZ | EN

kontakty

Knihovna

PhDr. Eva Vondálová
ředitelka knihovny, zahraniční akvizice,
objednávky prohlídek pro skupiny
+420 770 135 478
vondalova@upm.cz

Bc. Šárka Bláhová
zástupkyně ředitelky knihovny,
akvizice, zpracování výstavních katalogů
+420 602 342 882
blahova@upm.cz

Mgr. Dana Merthová
katalogizace, zpracování monografií
+420 778 543 911
merthova@upm.cz

Bc. Eva Vnoučková
výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služba
+420 777 494 334
vnouckova@upm.cz

Michaela Groschupová
výpůjční služby
+420 778 543 911
groschupova@upm.cz

Mgr. Marie Filipcová
správa a akvizice periodik
+420 775 357 966
filipcova@upm.cz

Mgr. Jana Hessová
web a newsletter knihovny
+420 770 172 072
hessova@upm.cz

Mgr. Eva Menzelová
katalogizace, článková bibliografie
menzelova@upm.cz

Erika Singh
sklad publikací UPM
+420 778 543 934
singh@upm.cz

© 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze