High-quality examination questions

70-494 1Z0-434 CAS-002 500-260 700-039 74-678 1Z0-599 010-151 400-201 70-341 70-385 300-080 70-483 1Z0-808 M270-740 210-060 CBAP 101 exam 70-534 642-996 exam 70-981 102-400 70-697 350-018 1Z0-821 400-051 70-243 CISA 300-085 200-105 300-208 70-411 70-480 NS0-157 CCA-500 648-244 Exam MB5-705 300-209 70-465 400-101 Exam 642-980 Exam 300-206 Exam NSE7 CQA 200-601 700-037 642-887 300-320 210-451 EX300 70-469 300-70 70-346 OG0-093 100-105 EX200 600-199 1K0-001 200-310 210-065 70-486 101-01 642-732 RCDD IIA-CGAP LX0-104 M70-201 400-351 MB6-703 NSE4 DEV-401 Exam VCS-273 HP0-S41 GCIH 70-466 Exam

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Václav Šerák je výjimečná osobnost české a evropské keramiky. Věnuje se různým oborům keramické plastiky a designu. Jeho tvorba se vyznačuje prolínáním námětů ze sochařství do designu a jejich paralelním řešením. Hlavními tématy, přenášenými do obou oborů, jsou fragmenty architektury: hliněné plátové konstrukce s otiskem struktury či otiskem tkaniny, točený, dekonstruovaný reliéfní půlkruh a tordovaný sloup s výrazným barevným zpracováním povrchu. Pro jeho práce jsou příznačné dynamické tvary, velkorysé proporce, uměřený detail a expresivní tvarové a barevné pojetí plastik.

Václav Šerák absolvoval u profesora Otto Eckerta v roce 1958 v ateliéru keramiky a porcelánu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od počátku šedesátých let spolupracoval s průmyslem, v roce 1960 získal na XII. Triennale di Milano první a zásadní ocenění za porcelánový soubor Milena a za návrhy figurálního porcelánu pro podnik Karlovarský porcelán. Jako umělec i organizátor se účastnil významné Mezinárodní výstavy keramiky pořádané asociací Académie Internationale de la Céramique (AIC) v Praze v roce 1962. Tato velkolepě koncipovaná přehlídka prosadila nově se formující obor – volnou keramickou plastiku – jakožto autonomní část moderního evropského sochařství.

Galerie umění Karlovy Vary
www.galeriekvary.cz
www.vaclavserak.com
Návštěvní doba úterý – neděle 10 – 17 

Komentovaná prohlídka výstavy
21. 2. 2017 v 17:00 hodin s kurátorkou výstavy

Výstava se koná ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Kurátorka výstavy
Dita Hálová

Odborná spolupráce
Milan Hlaveš, Daniela Karasová

Architektonické řešení
Petr Duba

Grafický design
Petr Krejzek, Martin Groch, Studio Redesign

Exponáty zapůjčili
Český porcelán, a. s., Dubí, pobočka Duchcov, Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, Alšova jihočeská galerie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Poděkování za podporu
Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán, a. s., Dubí
LAUFEN a.s.
Městská část Praha – Čakovice
Thun 1794 a.s.
Sdružení výtvarných umělců keramiků, z.s.


Dekorativní váza
2. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně, 1967
Kamenina točená, modelovaná, glazovaná
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, AJG, inv. č. K 477
stálé expozice) 2019) 2018) 2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
Umění...) Josef...) Paneláci v Ústí...) Sonja Bullaty &...) Oheň/Hlína/Led:...) Paneláci v...) EXPOZICE/Zdeněk...) 4D - Anna Klimešová) Designéři dětem) Lekce z...) Zdeněk Voženílek:...) Jaroslav Horejc...) Český kubismus) Historická budova...) Evropská kamenina...) Mistrovská díla...) Expozice UPM na...) Huť František v...)