Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze připravila Galerie hlavního města Prahy výstavu "Jaroslav Horejc (1886—1983). Mistr českého art deca"

Výstava představí jednu z nejpozoruhodnějších osobností českého sochařství 20. století. Horejc vytvořil dílo, které má své nezaměnitelné místo na české výtvarné scéně, zůstalo však solitérním, uzavřeným vlastním názorem, bez následovníků. Již mezi svými vrstevníky byl oceňován pro svoji všestrannost, jíž dokázal podnětně zasáhnout nejen do oblasti sochařství, ale také dalších oborů – užitého umění a architektury. Zvláštní, standardními kategoriemi těžko uchopitelný styl Horejcovy práce přispěl k faktu, že jeho dílo nebylo v posledních desetiletích systematicky zpracováváno ani vystavováno.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze pečuje o stovku předmětů, uměleckořemeslných i soch, vytvořených Jaroslavem Horejcem a převážná většina z nich je také vystavena. Hned v úvodu výstavy se návštěvník setká se sousoším alegorie Umění, které autor navrhl spolu s alegorií Práce pro Světovou výstavu v New Yorku, kam se ale kvůli rozpoutání druhé světové války dílo nedostalo. V oboru uměleckého řemesla patří k nejpozoruhodnějším kusům keramické kubistické vázy z let 1911—1912, čtyři skleněné poháry vyráběné v první polovině 20. let oceněné na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži v roce 1925 Grand Prix v oboru skla. Nepřehlédnutelné jsou také dekorativní mříže na topná tělesa, které můžeme považovat za obrazy v kovu.

Sochařské práce spravuje Galerie hlavního města Prahy. Výstava by nebyla možná bez řady zápůjček veřejných institucí i soukromých sběratelů.

Výstava je otevřena v Domě U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.

http://www.citygalleryprague.cz)
připravované) stálé expozice) 2019) 2018) 2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
4D - Anna Klimešová) Designéři dětem) Lekce z...) Zdeněk Voženílek:...) Jaroslav Horejc...) Příběh paneláku v...) Umění restaurovat) Příběh paneláku v...) 7+1 Mistři...) „Milerád budu...) Příběh paneláku v...) Výstava ex-IGS) Jelena Látalová:...) Příběh paneláku v...) Český kubismus) Zdeněk Pluhař:...) Příběh paneláku v...) Historická budova...) Secese/Vitální...) Evropská kamenina...) Mistrovská díla...) Expozice UPM na...) Huť František v...)