Práce studentů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na 9. bienále ateliérů textilní tvorby

Od 30. dubna do 14. června 2015 bude patřit českoskalická muzejní výstavní síň 9. bienále ateliérů textilní tvorby, pracím studentů Katedry výtvarné východy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Pořadateli výstavy jsou českoskalické Muzeum textilu, pobočka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Muzeum Boženy Němcové v České Skalici a Galerie Student Ostravské univerzity.

Posláním bienále je připomínat veřejnosti bohatou tradici textilnictví, oděvnictví a obuvnictví v českých zemích a na Slovensku, nápaditost, zručnost, profesionalitu pracovníků, návrhářů, výtvarníků ..., spjatých s textilní, oděvní a obuvnickou výrobou a zároveň představovat výsledky současné, moderní textilní, oděvní a obuvní tvorby vysokoškoláků z České a Slovenské republiky, naznačovat směry, trendy, jimiž se ubírají. Bienále návštěvníkům poskytuje možnost porovnat, jak se ve vystavených pracích projevuje specializace, zaměření příslušného ateliéru, invence, kreativita jeho studentů, vliv jejich pedagogů. Předcházející ročníky bienále byly věnovány pracím studentů ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, univerzit v Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem, ve Zlíně a v Plzni a výsledkům tvorby posluchačů dvou ateliérů Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

Pro všechny dosavadní přehlídky studentských prací byly typické nápaditost, neotřelost, originalita, svěžest, a to nejenom prezentovaných prací, ale i způsobu jejich instalace. Charakteristickým pro vystavené práce byla jejich propracovanost do nejjemnějších detailů, skutečnost, že byly výsledkem dokonale zvládnuté – ve většině případů textilní – techniky.

Do výtvarného zpracování textilií, ale kupříkladu také papíru, v mnoha rovinách vedla studenty ostravské katedry v letech 1976—2013 docentka PaedDr. Michaela Terčová, tehdejší vedoucí Ateliéru textilní a prostorové tvorby (zorganizovala dokonce i několik sympozií textilní tvorby pro studenty výtvarných oborů pedagogických fakult vysokých škol v České republice). K ideovým východiskům jejího pedagogického působení patří i následující formulace: „Od postupného ohmatávání, poznávání hmoty cestou experimentů, skic, etud k samotné tvorbě. Každý materiál má svou řeč, schopnost s tvůrcem komunikovat. Tradiční i méně známý, odpadový, zbytkový ... nabízí autentická, autorská řešení. A to jak v ploše, v prostoru i v bezprostoru duše.“ V současné době se studenti tvorbě textilních artefaktů věnují v předmětech Prostorové formy a Materiálové interpretace profesora Ivo Chovance, akademického malíře. K zadáním, které studenti od profesora Chovance dostávají, patří: „Tkanina – textil jinak – z plošného tvaru invenční proměnou do objemu v prostoru. Výchozími jsou textilní funkční tvary vyrobené průmyslově, např. rukavice různého druhu, košile, trička, kalhoty, prádlo ... Díly – části upravit sešitím, páráním, střihem.“ Pozornost studentů zaměřuje, mimo jiné, na textilní dezén ...

Na 9. (ostravském) bienále ateliérů textilní tvorby bude vystaveno na sto padesát prací. Zaujmou zejména tím, jak nevšedně, neotřele a často s vtipem „nesou“ zadané téma. K vystaveným pracím studentů docentky Terčové budou patřit ukázky tkanin, tkaných miniatur, batik, textilních aplikací a intarzií, dámských pokrývek hlavy, „šitých nádob“ ... Z prací studentů profesora Chovance, které budou v České Skalici představeny, patří kresebné kompozice z vlasů, „šité kresby“, textilní miniatury a objekty. Vystavené objekty budou věnvány tématům „drahé šperky“, „trvalé teplo“, „ready made“, zasloužené pozornosti návštěvníků se budou jistě těšit objekty ze „silonek“, podprsenek, rukavic, košil, spodního prádla ...

Instalace bude doplněna pozoruhodným triptychem tapiserií docentky Michaely Terčové Kosmogonické variace I — III a videoprezentací prací studentů jejího ateliéru z let 1976 – 2013.
Vlastimil Havlík

AKTUÁLNĚ:
Muzeum textilu v České Skalici již není pobočkou UPM v Praze. Funguje dále pod správou Muzea Boženy Němcové a je v něm ponechána část původní expozice. Do konce roku 2017 je přístupná expozice historie výroby textilu a tisku na textilu.

Jedná se o zřízení nové stálé expozice muzea textilního tisku v prostorách bývalé střední průmyslové školy textilní ve Dvoře Králové nad Labem.


Muzeum textilu v České Skalici
Maloskalická 123, Česká Skalice, 552 03

Adresa
Muzeum textilu
Maloskalická 123
552 03 Česká Skalice

Kontakt
T) 725 543 969
E) textilmuz@atlas.cz) www.bozenanemcova.cz)

Návštěvní doba
květen – červen | 9–17 | úterý – neděle
červenec – srpen | 9–17 | pondělí – neděle
září | 9–16 | úterý – neděle
říjen – duben | 9–15 | pondělí – pátek (zavřeno od 20. prosince do 5. ledna)

Poslední prohlídka začíná minimálně 60 minut před uzavřením areálu.
Pondělní prohlídky v květnu, červnu a září je nutno ohlásit.
Pro organizované objednané výpravy nabízíme komentované prohlídky již od 8 hodin.

Vstupné
plné: 50 Kč
snížené: 40 Kč
děti do 15 let: 30 Kč
rodinné: 130 Kč
pouze na krátkodobé výstavy: 15 Kč
více o pobočce Muzeum textilu v České Skalici)

Textilní aplikace: studentská práce, ateliér M. Terčové, 1. desetiletí 21. stol.
stálé expozice) 2019) 2018) 2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006) 2005) 2004) 2003) 2002)
KERAMICKÉ SETKÁNÍ...) Zdeněk Pluhař:...) Příběh paneláku v...) 26. Mezinárodní...) Dana...) Poezie kuchyně....) Žačky Státní...) Příběh paneláku...) Art Nouveau...) X. ročník...) Leona Kuťková: Z...) Život s keramikou) 9. bienále...) Příběh paneláku v...) Jindřich Brok:...) Miroslav Oliva:...) The Story of...) Příběh paneláku v...) Historická budova...) Secese/Vitální...) Příběh paneláku v...) Jan Svoboda:...) Vně a uvnitř/Móda...) The Radiance of...) Evropská kamenina...) Mistrovská díla...) Expozice UPM na...) Huť František v...)