Uměleckoprůmyslové museum v Praze
PhDr. Daniela Karasová, CSc. (1944–2017)

Zemřela historička a teoretička designu Daniela Karasová (nar. 1944), kurátorka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, zapálená sportovkyně a řidička rychlých vozů – veteránů.

Daniela Karasová věnovala svůj profesní život designu 20. století, zejména studiu nábytkové tvorby. Z pozice vědecké pracovnice Ústavu bytové a oděvné kultury (ÚBOK) v 70. a 80. letech zpracovávala historii designu a sledovala aktuální dění v zahraničí. Jedním z úkolů ÚBOKu bylo informovat československou odbornou veřejnost, zejména samotné designéry, o situaci za železnou oponou. Publikovanými texty se Daniela Karasová snažila přispět k zvýšení úrovně bytové kultury u nás. K cílům společného a ne zcela úspěšného boje teoretiků i designérů tehdy patřilo vytvářet kvalitní a variabilní interiérová zařízení pro děti a mladé lidi, která by bylo možné inovovat podle měnících se potřeb člověka.

V publikační, výstavní i přednáškové činnosti Daniela Karasová pokračovala i po příchodu do Uměleckoprůmyslového musea v Praze, kde působila od počátku devadesátých let do současnosti. K obdivuhodně rychlému sledu kratších studií pod hlavičkou muzea se připojily objemné monografie, především čtvrtý díl Dějin nábytkového umění, kterým Daniela Karasová navázala na zakladatelské dílo kolektivu vedeného Františkem Cimburkem z poloviny 20. století (Dějiny nábytkového umění I–III). Z posledních let jmenujme autorčinu Genezi designu nábytku, vydanou v roce 2012. V ní Daniela Karasová představila v knižní podobě sbírku nábytku UPM, kterou ve spolupráci s architektem Karlem Lapkou zpřístupnila veřejnosti jako studijní depozitář nábytku na zámku v Kamenici nad Lipou. V současnosti je možné se s jejím dílem setkat zejména na stránkách kompendia Design v českých zemích 1900–2000: Instituce moderního designu, kterou vydalo UPM ve spolupráci s nakladatelstvím Academia v minulém roce. I přes ubývající síly se Daniela Karasová dále věnovala pedagogické činnosti, ve které spatřovala jeden ze smyslů své práce a nacházela motivaci a inspiraci. Český design a výtvarné umění přibližovala v mezinárodním kontextu českým i zahraničním studentům.

Daniela Karasová se věnovala také vlastní výtvarné práci: své přátele a kolegy i bohaté cestovatelské zážitky zachycovala v kresbách.

Zůstávala věrná svým postojům. Osobní vazby chápala jako trvalé pouto. Byla ženou nadčasového smýšlení i vzhledu. Zásadních změn nedoznal ani její účes zvolený v útlém mládí. To ovšem jeho nositelce nebránilo sobě i svým blízkým vytvářet nepřehlédnutelné klobouky pro každou příležitost.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
18. května 2017
2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006)

Česká reklama na...) hlasování v...) Josef Sudek:...) PR manager -...) Sté výroční úmrtí...) červencové svátky...) knihovnice/knihov...) výběrové řízení...) český kubismus -...) Josef Sudek:...) nápojové sklo od...) 24. Letní...) pro reprezentaci...) textilie v období...) keramika a...) kovové kuřácké...) Zemřela...) dny otevřených...) mezinárodní den...) Modelový dům...) výběrová řízení -...) sklo renesance a...) drahé kovy v...) výběrové řízení...) sklo renesance a...) Interiéry kaváren...) květnové svátky -...) velikonoční...) Sonja Bullaty &...) český kubismus -...) genius loci Domu...) móda za železnou...) získejte...) komentovaná...) Století designu -...) výběrové řízení -...) Český kubismus: 1+1) Sonja Bullaty &...) komentovaná...) přednáška:...) komentovaná...)