Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Vážení návštěvníci, srdečně vás zveme na nový cyklus přednášek týkající se expozice Barokní umělecké řemeslo ze sbírek UPM v Praze ve Schwarzenberském paláci.


25. 04. 2017 v 16,30 hodin
Sklo renesance a baroka
pro slavnostní i každodenní
příležitost I

komentovaná prohlídka expozice z cyklu
Barokní umělecké řemeslo
ze sbírek UPM v Praze
prom. hist. Helena Brožková
Schwarzenberský palác
podzemní podlaží
vstup do expozice i výklad zdarma

změna programu vyhrazena
(sledujte aktuality na www.upm.cz
a www.czkubismus.cz)

Schwarzenberský palác
Hradčanské náměstí 2
118 00 Praha 1
tram. 22 > Pražský hrad

www.upm.cz
www.czkubismus.cz
www.ngprague.cz
2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006)
Česká reklama na...) hlasování v...) Josef Sudek:...) PR manager -...) Sté výroční úmrtí...) červencové svátky...) knihovnice/knihov...) výběrové řízení...) český kubismus -...) Josef Sudek:...) nápojové sklo od...) 24. Letní...) pro reprezentaci...) textilie v období...) keramika a...) kovové kuřácké...) Zemřela...) dny otevřených...) mezinárodní den...) Modelový dům...) výběrová řízení -...) sklo renesance a...) drahé kovy v...) výběrové řízení...) sklo renesance a...) Interiéry kaváren...) květnové svátky -...) velikonoční...) Sonja Bullaty &...) český kubismus -...) genius loci Domu...) móda za železnou...) získejte...) komentovaná...) Století designu -...) výběrové řízení -...) Český kubismus: 1+1) Sonja Bullaty &...) komentovaná...) přednáška:...) komentovaná...)