Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, příspěvková organizace MK ČR, vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele prostor v opravené historické budově muzea na adrese Praha 1, Josefov, 17. listopadu 2:

1/ Muzejního obchodu o ploše 152 m2 včetně pokladny (nabídky do 19. 4. 2017)
http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=213&year=2017&id=19)

2/ Restaurace o ploše 234 m2 o 100 místech včetně zahrádky (nabídky do 3. 5.2017)
http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=213&year=2017&id=21)

Prostory jsou vybaveny mobiliářem a technologií. Předpokládaný termín provozu od 1. 7. 2017.
2017) 2016) 2015) 2014) 2013) 2012) 2011) 2010) 2009) 2008) 2007) 2006)
PR manager -...) hlasování v...) Sté výroční úmrtí...) červencové svátky...) knihovnice/knihov...) výběrové řízení...) český kubismus -...) Josef Sudek:...) nápojové sklo od...) 24. Letní...) pro reprezentaci...) textilie v období...) keramika a...) kovové kuřácké...) Zemřela...) dny otevřených...) mezinárodní den...) Modelový dům...) výběrová řízení -...) sklo renesance a...) drahé kovy v...) výběrové řízení...) sklo renesance a...) Interiéry kaváren...) květnové svátky -...) velikonoční...) Sonja Bullaty &...) český kubismus -...) genius loci Domu...) móda za železnou...) získejte...) komentovaná...) Století designu -...) výběrové řízení -...) Český kubismus: 1+1) Sonja Bullaty &...) komentovaná...) přednáška:...) komentovaná...)